Promidžba

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke SPECIJALNI AMBALAŽNI PROGRAM uvođenjem certifikata“ koji provodi poduzeće Specijalni ambalažni program d.o.o. sufinanciran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Opis projekta:

Projektom se nastoji podići prisutnost na inozemnim tržištima uvođenjem i primjenom međunarodno priznatih normi ISO 9001 i ISO 14001 kojim će se dokazati kvaliteta, sigurnost i pouzdanost proizvoda tvrtke te same tvrtke, a time povećati konkurentnost i tržišni udio na domaćem i međunarodnom tržištu. Uvođenjem međunarodnih normi tvrtka Specijalni ambalažni program d.o.o. optimalno će upravljati sustavom upravljanja kvalitetom i sustavom upravljanja okoliša. Također, povećanjem izvoza tvrtka Specijalni ambalažni program d.o.o. sudjelujelovati će u razvoju nacionalne, regionalne, i europske konkurentnosti naspram ostatka svijeta. 

Elementi projekta:

  • Element 1 – Priprema za uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema ISO normama 9001 i 14001
  • Element 2 – Certificiranje sustava u skladu s ISO 9001 i 14001 normama
  • Element 3 – Upravljanje projektom
  • Element 4 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom1, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Specifični cilj projekta je uvesti norme ISO 9001 i 14001 čime će SAP dostići primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni svojih proizvoda. Primjena normi ISO 9001 i 14001 pridonose povjerenju klijenata, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava. Time će SAP olakšati svoj pristup tržištima, te povećati svoju konkurentnost na domaćem i  inozemnim tržištima.

Rezultati projekta:

  • Sustav pripremljen za certificiranje 
  • Ishođena 2 certifikata
  • Uspješno proveden projekt
  • Osigurana vidljivost projekta u skladu s pravilima vidljivosti

Razdoblje provedbe projekta: od15. srpnja 2019. godine do 15. srpnja 2020. godine

Ukupna vrijednost projekta je 163.177,50 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 110.960,70 HRK.

Više informacija:
+385 1 370 0156

financije@sap-ambalaza.hr

www.sap-ambalaza.hr

www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/